Grafik tasarım nedir

Grafik Tasarım Nedir ?

 

Görsel tasarımları sunuma hazırlama, montajlama, stilize etme, görseldeki albeniyi artırarak ilgi çekme sanatına Grafik Tasarım denir. Tasarımı hazırlayan kişilerede sanatkar dememiz oldukça yerinde bir bakış açısı olacaktır. Geçmişte taş devrinden bu yana insanların mağara duvarlarına resimler çizerek bu çizgilere anlamlar yüklediği ve bunu bir iletişim aracı olarak kullandığı kabul edilmektedir. Günümüzde ise grafik tasarım teknoloji ile kombine edilerek internet, matbaa, T.V. vb. birçok alanda maddi ve manevi sebeplerle çok geniş bir alanda kullanılmaktadır.

Görselliğin gücü

Görselliğin Gücü

 Dedemiz Mevlana Celalettin Rumi “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler” demiş. Peki farklı dili konuştuğumuz bir kızla aynı duyguları paylaştığımızdan nasıl emin olabiliriz.Ona minik bir kalp çizerek yüzünde ki ufak bir tebessümde kalbindeki sevgiyi görebilir, yada radyo reklamında tek bir lisanla anlatılan reklam sadece o dili bilenlere hitap ederken internet yada T.V. ortamında küçük ve etkili bir resimle tüm dünyaya vermek istediğimiz mesajı iletebiliriz.Dahada ayrıntı düşünecek olursak A firması tekstil ürünlerinin sadece resimlerini çekerek reklam aracı olarak kullanırken, B firması ürünleri ünlü bir mankenin üzerinde tanıtarak görsellikte yaratıcılığın sınırlarını zorlayabilir.Bu grafik tasarım görsel iletişimin güçlü ve herkesçe anlaşılabilir, sınırları geniş bir iletişim şekli olduğunu bizlere açıkça gösteriyor. Aynı zamanda kitleleri hipnotize ederek yön vermek, asimile etmek, kültürel ve dini değerleri entegre etmek için de kullanılmıyor değil. Bu sebeple her gördüğümüz okuduğumuz görsele inanmadan önce akıl yoluyla sorgulamalı ve araştırmalıyız. 

Grafik tasarımının önemi

Grafik Tasarımının Önemi

 

Resim yada fotoğrafların montajlanmış, stilize edilmiş, sunuma hazır haline “grafik tasarım” demiştik.Grafiğin temel amacı ise marjinal, yenilikçi tasarımlarla hafızada yer edinmek ve anlatılmak istenilen mesajı ilk bakışta vermektir.

Örneğin kurumsallaşma denilince ilk akla gelen logo, maskot, kartvizit kısaca kurumsal kimlik dediğimiz grafik çalışmalardır. Bu çalışmalarla tüketicinin zihninde olumlu bir vizyon oluşturmak ve ihtiyaç halinde akla ilk gelen firma olmak hedeflenir. Kitlelerde ahlaki kurallar çerçevesinde merak ve ilgi uyandıran grafik çalışmalarının amacına ulaştığını söyleyebiliriz.Peki kurumsal kimlik ve tanıtım amaçlı grafik çalışmalarımız olmazsa ne kaybederiz? Vatandaşlık kimliği olmayan bir insanı düşünün T.C. kimlik no yok, resmi evrak yok ve adının ahmet olduğunu iddia ediyor ticaret yapmak istermiydiniz. Daha da farklı bir açısından bakmak istersek tarhana çorbasını ele alalım. Tarhana çorbasının kendisine has bir kokusu vardır ve biz tarhana çorbasını görmesek de kokusundan doğallığını ve lezzetini dahi hissedebiliriz. Bu koku aslında tarhana çorbasının kurumsal kimliğidir ve yüz kişiden doksan dokuzu tarhana çorbasını kokusundan tanıyabilir.Bizim de bizi hatırlatan hakkımızda doğru izlenimler bırakan, bir bakışta yaptığımız işi hitap kitlemize anlatan bir kurumsal kimliğimiz olmazsa olmazımızdır.