veri analizi

Big Data Nedir ?

Bireysel ve kurumsal verilerin, internet aracılığıyla dünyaya paylaşılması çekiciliğini arttırdı ve ortaya yeni bir kavram çıktı: Big Data

Big data; veri analizi yapılmış verinin sınıflandırılmış, anlamlı ve işlenebilir hale dönüştürülmüş halidir.


bilgi işleme

Peki nedir big datayı besleyen kaynak? Sürekli kullanılan sosyal medya hesaplarındaki etkileşimler, arama motorları ve buralarda arama yapıldığında arkada bırakılan izler , veri analizi , banka hesaplarıyla yapılan hareketler, bloglar, mailler, sensörler ve tekil kullanıcıların internet ile olan tüm etkileşimleri bir araya getirilince büyük bir veri yığını oluşmuş oluyor. Big datayı, bu yığından beslenip anlamlı ve işlenebilir bilgileri kullanıcıya sunan bir hazine olarak değerlendirebiliriz.


veri işleme

Big Data Nasıl İşler ?

Big data, elde bulunan verileri en kullanışlı hale getirip (Veri Analizi ), işletmelerin ve kurumların müşterileri hakkında olan görüşlerine yeni bir bakış açısı getirmeyi, yeni kanallar açmayı kendine ilke edinmiştir. Bu noktada en faydalı bilgiye ulaşmak için big datanın prensipleriyle hareket edip verinin en sade ve işlenebilir halini ortaya koymak gerekiyor. Birçok veri noktası karşılaştırılır, verilerin birbirleriyle olan ilişkileri ortaya çıkarılır ve bu ilişkiler öğrenmemizi dolayısıyla daha akıllı kararlar almamızı sağlar. Bu işlem yaygın olarak, toplanan verilere dayanan yapı modelleri içeren bir işlemle yapılır ve daha sonra simülasyonlar çalıştırılır. Her seferinde veri noktalarının yeri değiştirilerek sonuçların nasıl etkilendiği izlenir.


Nispeten yakın zamana kadar veriler, elektronik tablolar veya veritabanları ile sınırlıydı ve hepsi çok düzenliydi. Ancak çağın ilerleyişiyle birlikte artık veri denen kavram çok karmaşık bir yapıyı ifade etmeye başladı. Veri artık veritabanlarından fotoğraflara, videolardan ses kayıtlarına, yazılı metin ve sensör verilerine kadar her şeyi kapsamaktadır. İşletmeler de teknolojiyi yakından takip ederek, tüm bu karmaşıklığın çözülmesi için kendi yapıları altında big dataya yatırım yapmak durumundadırlar. Veriyi belli segmentlere ayırarak, müşteri profil analizi ile stratejilerini belirlemeliler.


big data nasıl çalışır

Big Data'nın Kullanım Alanları

Her alanda kendine yer bulan big datanın kullanım alanını sınırlamak çok mümkün gözükmüyor. Tüketici davranışını veri analizi ile izlemek isteyen satıcılar, yaratıcı trendler oluşturmak isteyen yeni şirketler, mevcut durumu açıklamaya çalışan araştırmacılar veya girişimciler olmak üzere birçok kişi ve kuruluş big datayı kullanmaktadır. Big datayı kullanan kurum ve kuruluşlar bu teknolojinin sağladığı olumlu katkıları kısa sürede görüyorlar.

Araştırmalara göre büyük veriyi kullanan şirketler; %50 daha fazla kazanç elde etmiş, pazar çalışmalarında %41 etkili olmuş, reklam harcamaları %37 azalmış ve sosyal medya kullanımında %37 gibi yüksek oranlarla daha başarılı olmuşlar.


Büyük veri sadece iş dünyasında değil, dünyamızı çeşitli şekillerde değiştirmeye yardımcı oluyor.

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde big datanın kullanılması büyük katkı sağlamaktadır. Veri odaklı tıp, hastalığın erken teşhisinde ve yeni ilaçların geliştirilmesine yardımcı olabilecek çok sayıda tıbbi kayıt ve görüntünün analizini içerir.

Doğal ve insan kaynaklı felaketleri tahmin etmek ve önlem almaya yardım olmak için big datadan faydalanılabilir. Deprem verileri, depremlerin bir sonraki aşamada muhtemel durumunu tahmin etmek için analiz edilebilir ve insan davranış kalıpları, kuruluşların hayatta kalanlara ne yapabileceğine dair bilgileri edinmesine yardımcı olur.

Suçların önlenmesi için polis güçleri, kaynakları daha verimli bir şekilde dağıtmak ve ihtiyaç duyulduğunda caydırıcı olmak için kendi istihbaratı ile kamu veri setlerine dayanan veri güdümlü stratejileri giderek daha fazla benimsiyor.


big datanın önemi

Big Data Neden Önemli ?

Veriler, dünyamızı ve yaşam tarzımızı daha önce görülmemiş oranda etkilemektedir. Hal böyle olunca bu verilerin doğru bir şekilde kullanılması hem topluma hem de ticari organizasyonlara fayda sağlamaktadır. Bugünün şartlarıyla, veriler doğru işlendiği veri analizi doğru yapıldığı  zaman getireceği faydayı ve kazancı düşününce gelişen teknolojiyle birlikte ilerleyen süreçte gayet olumlu gelişmelerle karşılaşacağımız hiç şüphesiz!


Bir başka açıdan bakınca, verilerin gizlilik ve güvenlik sorunu oluşturabileceğine dair tartışmalar da var. Bizler bu verileri bu şirketlere, devletlere verirken tüm mahremiyetimizi de vermiş oluyoruz ve dolayısıyla devletlerin bu verilere sahip olması artık bir güç belirtisi olarak kabul ediliyor.

Yakın gelecekte savaşların nedeni; eskisi gibi petrol veya toprak değil, veri olabilir.

Big data, uzun ve sonu olmayan bir yol. Bireysel mahremiyetimiz de bu yolda en büyük önem arz eden ve dikkatli olmamız gereken konulardan biri.